Chyby na stavbách? S elektronickým denníkom ich viete eliminovať

Chyby na stavbách? S elektronickým denníkom ich viete eliminovať
28. mája 2019 Patrik Boďo

V stavebnej praxi sa môžeme bežne stretnúť s rôznymi chybami či až poruchami stavieb. Chyby na stavbách síce nebývajú zámerné, no výdavky za opravy sa môžu vyšplhať do závratných výšin. Ako sa podobným nepríjemnostiam radšej úplne vyhnúť?

Dvakrát merajte, raz režte

Niektoré chyby a nedorobky možno odstrániť pri odovzdaní hotového diela. Iné, a často oveľa závažnejšie, sa však prejavia až počas záručnej lehoty alebo dokonca až po nej. A to je už dosť veľký prúser. Náprava totiž býva komplikovaná a horibilne nákladná. Každý by sa chcel týmto problém vyhnúť. Spôsob?

Tak v prvom rade treba venovať dôslednú pozornosť projektu už vo fáze plánovania, výberu stavebného materiálu a dodávateľov prác. Profesionalita stavebnej prípravy, kvalita materiálu a dodržanie správnych postupov sa vám zúročí v mnohých ďalších rokoch pokojného užívania stavby. Dobre preto zvážte, či vaše rozhodnutie, motivované napríklad finančnou úsporou, nie je veľkým rizikom.

Zlá voľba materiálu či prílišné šetrenie

Chyby by sa dali rozdeliť do dvoch väčších skupín, ktoré sú v plnej kompetencii a zodpovednosti dodávateľa či svojpomocného stavebníka diela. Sú nimi konštrukčné vady vyvolané chybnou voľbou či chybou materiálu – teda chyby spôsobené tým, že zvolený materiál je v rozpore s projektom. Druhou skupinou sú poruchy spôsobené nedodržaním predpísanej technológie realizácie.

Častou príčinou porúch stavieb je tiež snaha dosiahnuť úspory, kedy dodávatelia či samotní investori kúpia neznačkové či nesystémové produkty. Finančná tieseň dodávateľa stavebných prác môže mať za následok uprednostnenie lacných nadväzujúcich produktov, napríklad vonkajších či vnútorných omietok, ktoré nie sú pre daný stavebný materiál vhodné.

Riešením správne písaný stavebný denník

Na zdarnú realizáciu stavebných úkonov vie stavebníkom dopomôcť stavebný denník. Avšak aj s dokumentami sa dá narobiť trma-vrma. Vo veľa prípadoch sa stal dôvodom chyby „starý výkres“, ktorý sa na stavbe „zatúlal“ a vďaka tomu došlo napríklad ku kolízii kúrenárov či zdravotechniky. „Oheň je tak na streche.“ Pri správnom riadení dokumentácie možno ľahko zistiť už len to, kto komu neodovzdal aktuálny výkres a kto tým pádom ponesie ťarchu.

Nesprávne vedenie stavebného denníka tak môže mať niekoľko nepríjemných dôsledkov. Riešením by tak mohol byť jedinečný Elektronický stavebný denník, ktorý by mal eliminovať množstvo nežiadúcich chýb na stavbe. Pri Elektronickom denníku nemôže byť o žiadnej banálnej strate papiera ani reči. A nejde len o stratu papiera. Systém dokáže stavebníkom priniesť množstvo ďalších benefitov. Veď, presvedčte sa sami a hlavne pamätajte, že správne písaný stavebný denník je ideálnou ochranou pred veľkou časťou nástrah stavebného odboru.

Zdroj: asb.sk, cettus.cz
Foto: istockphoto.com