Papier do zberu, stromy nech žijú!

Elektronický stavebný denník je komponentom prosperujúcej spoločnosti, ktorá sa snaží o zavedenie moderných prístupov a trendov v oblasti urbanizácie a výstavby. Vzhľadom na stúpajúcu krivku populačného vývoja je nutné modernizovať nielen samotné stavby, ale taktiež celkový stavebný proces.

Papier do zberu, stromy nech žijú!
27. júla 2017 BAJAN Wordpress

Papierový či elektronický?

Súčasný spôsob vedenia stavebného denníka je zastaraný, hoci ide o rokmi zabehnutý systém. Technologický pokrok nám ponúka možnosti, ktoré sa dajú v tejto oblasti plnohodnotne využiť, keďže sa počítače a smartfóny stali bežnou súčasťou nášho života a našej práce.

Informácie z elektronického denníka sú uložené na serverovej infraštruktúre, takže nie je možné, aby došlo k strate, či poškodeniu vašich informácií v denníku, čo sa pri bežnom vedení papierového denníka môže kedykoľvek reálne stať. Tak prečo nevymeniť papierovú formu za elektronickú?

Výhody sú neodškriepiteľné

Tou najväčšou je, samozrejme, on-line prístup v každej situácií, z akéhokoľvek miesta a zariadenia. Oplýva mnohými funkciami, ktoré sú potrebné k realizácií stavby. Svoju stavbu máte stále pod kontrolou, ako aj svojich pracovníkov a evidenciu strojov. Máte možnosť nahrávať fotodokumentáciu z každého dňa priamo z telefónu, pretože stránka je prispôsobená responzívne. To znamená, že je prispôsobiteľná každému zariadeniu. Okrem toho pribudla aj úplne nová funkcia „záznam z porád“, kde si viete zaznamenať úlohy, na ktorých ste sa s účastníkmi porady dohodli. Záznam viete následne rozposlať do všetkých potrebných emailových schránok.

Zákon a denník v elektronickej forme

Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. § 46d ho definuje ako dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie na stavenisku. Zaznamenávajú sa v ňom všetky podstatné udalosti, ktoré sa na stavbe stali, vedie sa od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia prác. Síce je povinné viesť stavebný denník, nie je nikdy určené akou formou.

Je na čase zahodiť papier a pero

Zahodím papier, zachránim strom! Doslova a do písmena. Každý rok stratíme na svete 13 miliónov hektárov lesov s rozlohou ešte väčšou, ako je napríklad rozloha Rakúska. Hlavný dôvod? Papier. Takmer 50% kancelárskeho odpadu tvorí obyčajný papier, ktorý sa vyrába z kvalitných drevín. Je jasné, že takéto vysoké percento spotreba papiera v stavebníctve nikdy nedosiahne, no zásluhu na šetrení blahodarného kyslíka Elektronický stavebný denník určite má. Netlačte preto už viac zbytočne veľké množstvá dokumentov, ale pozrite si informácie o stavbe priamo v mobile či tablete. Každý z vás má možnosť vyskúšať elektronický denník na 30 dní úplne zadarmo a až následne, ak so službou budete spokojní, si môže zakúpiť licenciu na dlhodobé využívanie.

Zdroj: nadaciapontis.sk