Sledujte stavebné práce online

Sledujte stavebné práce online
27. júla 2017 BAJAN Wordpress

Mnohých stavebníkov a realizátorov stavieb určite poteší čerstvá novinka na trhu – Elektronický stavebný denník. Komplikovanú dokumentáciu a všetky dôležité informácie, týkajúce sa akejkoľvek stavby, možno odteraz s prehľadom sledovať na mobile, počítači či tablete.

Inovatívny, prehľadný, online – to sú prívlastky, ktoré výstižne charakterizujú Elektronický stavebný denník. Na Slovensku predstavuje jedinečný a prelomový systém, ktorý stavebníkom prináša dokonalý prehľad o priebehu stavebných prác. Ide o veľmi jednoduchú a prehľadnú online aplikáciu, ktorá umožňuje vytvoriť kompletný stavebný denník. Ten sa dá exportovať, poslať, ale i vytlačiť. Denník eviduje všetky denné záznamy, fotodokumentáciu, dodávku materiálov, ako aj dochádzku pracovníkov. „Elektronický stavebný denník sme oficiálne spustili na jeseň minulého roku. Na aplikácii sme pracovali približne rok a okrem toho, že plnohodnotne nahrádza klasický denník v papierovej forme, ponúka ďalšie zaujímavé funkcie navyše, ktoré ocení nejeden pracovník v stavebníctve,” vysvetľuje Pavol Sekelský, riaditeľ marketingového oddelenia.

Alfou a omegou celého systému je funkcia kontrolného, resp. revízneho charakteru. Stavebníkovi ponúka obrovskú výhodu – poskytuje mu dokonalý prehľad o stavbe či dokonca naraz o viacerých stavbách. Informácie má pomocou aplikácie dokonale pod kontrolou a s pripojením na internet k nim môže pristupovať prakticky odkiaľkoľvek. Bez zbytočných zdĺhavých „papierovačiek” môže poľahky evidovať každodennú dochádzku svojich pracovníkov, urobiť denné záznamy a súpis vykonaných prác, zabezpečiť fotodokumentáciu či dokonca sledovať stavenisko pomocou dômyselných kamier. Na rozdiel od klasických stavebných denníkov táto vymoženosť zabezpečí oveľa rýchlejší a efektívnejší priebeh prác.

Investor v obraze

Výhodou služby Elektronický stavebný denník je aj zabezpečenie plynulej komunikácie medzi stavebníkom a investorom. Nech už by ste pracovali na akejkoľvek stavebnej činnosti, dokážete s investorom odkomunikovať každú zásadnú zmenu. Stačí ho o to jednoducho požiadať v dennom zázname. Odoslaním notifikačného e-mailu požiadate investora o spätnú väzbu, pričom ten vašu požiadavku jedným kliknutím buď odsúhlasí alebo zamietne. Okrem toho môže investor sledovať zápisy prác a kedykoľvek ich komentovať. Takto sa odbúrava nutnosť každodenného osobného dozoru investora na stavenisku.