Elektronický stavebný denník je bezpečnejší ako papierový

Výdobytky online komunikácie nám zjednodušujú život v rozličných oblastiach, vrátane stavebných prác. Slovenská aplikácia Elektronický stavebný denník je príkladom, že priebeh výstavby možno sledovať a kontrolovať v online verzii nielen pohodlnejšie, ale aj bezpečnejšie.

Elektronický stavebný denník je bezpečnejší ako papierový
27. júla 2017 Lenka Zummerova

Výdobytky online komunikácie nám zjednodušujú život v rozličných oblastiach, vrátane stavebných prác. Slovenská aplikácia Elektronický stavebný denník je príkladom, že priebeh výstavby možno sledovať a kontrolovať v online verzii nielen pohodlnejšie, ale aj bezpečnejšie.

Stále máte predsudky voči dátam, ktoré sa zdieľajú online? V tomto prípade sú obavy zbytočné. „Zabezpečenie dát našich klientov berieme veľmi vážne. Aj keby mali pocit, že im do denníka môže hocikto nazrieť, v skutočnosti je systém chránený tak, že bez prístupových údajov sa k dátam nikto nedostane. Ak sa nebojíte používať napríklad svoj internet banking, nemusíte sa obávať ani elektronického stavebného denníka,“ podotýka Pavol Sekelský, riaditeľ marketingového oddelenia spoločnosti Elektronický stavebný denník. Ako dodáva, systém funguje v bezpečnostných štandardoch, ktoré zaručujú najvyššiu možnú ochranu. Dáta sú šifrované a zálohované na geograficky rozdielne umiestnených serveroch, čo zabezpečuje funkčnosť denníka a zachovanie dát aj za predpokladu, že by bol jeden server fyzicky zničený, napríklad požiarom. Ak ste v minulosti stratili alebo úplne zničili papierový denník, problém bol na svete. V tomto prípade to však nehrozí. „Zmazať denník je v podstate skoro nemožné,“ pokračuje Pavol Sekelský. Platobné brány sú zasa štandardne lokalizované na serveroch banky, ktorá túto službu zabezpečuje, takže ani tu nemusia mať používatelia obavu z úniku dát.

V súčasnej verzii existujú dva prístupy k dátam – jeden má investor a druhý zhotoviteľ, teda stavebník. „Pripravované vylepšenie (upgrade) však bude zahŕňať funkciu na vytváranie viacerých prístupov s možnosťou prideľovať práva na zapisovanie do denníka či jeho sledovanie, čiže nastavenie prístupových práv niekoľkým zúčastneným subjektom podľa potreby klienta,“ upresňuje Pavol Sekelský. V podstate aj v prípade papierového denníka môže dôjsť ku krádeži, prípadne doň môžu poľahky vpísať údaje neoprávnené osoby, ak ho necháte bez dozoru. Z tohto hľadiska je elektronický stavebný denník oveľa bezpečnejší. A tak, ako vám môžu z počítača ukradnúť iné citlivé dáta, mohli by teoreticky ukradnúť aj prístupové údaje k účtom elektronického stavebného denníka. Každá minca má teda, pochopiteľne, dve strany a v otázkach bezpečnosti musia byť obozretní aj samotní stavebníci. „Noste svoje prístupové údaje radšej v hlave, prípadne v zabezpečnej, t. j. v zaheslovanej databáze, kam sa dostanete len vy. Určite nenechávajte bez dozoru účet, v ktorom ste práve prihlásení. Ak teda opúšťate miestnosť, radšej sa odhláste,“ radí Pavol Sekelský.