Na trh prichádza nová generácia denníka

Dokumentácia informácií ohľadom akejkoľvek stavby, ktorú musí na stavenisku stavbyvedúci ručne vpisovať do stavebného denníka, je často nepraktická, zdĺhavá a v dnešnej „elektronickej“ dobe aj trochu zastaraná. Na stavebný trh preto prichádza jedinečná novinka.

Na trh prichádza nová generácia denníka
28. júna 2017 Patrik Boďo

Novinka v podobe Elektronického stavebného denníka, ktorá poskytuje riadenie stavby cez zariadenia, ktoré dennodenne využívame. Na akýchkoľvek smartfónoch či tabletoch si tak stavbyvedúci dokáže poľahky riadiť a kontrolovať každú stavebnú činnosť.

Môžeme sa už porovnať s kýmkoľvek!

Elektronická komunikácia v posledných rokoch veľmi cielene preniká snáď do všetkých oblastí nášho každodenného života. Logicky teda nemôže zostať bokom ani priemysel v oblasti stavebníctva. Taktiež v nej sa totiž vo vyspelých krajinách zavádzajú technológie, ktorých cieľom je zrýchliť, zefektívniť a spresniť prenos informácií medzi všetkými zúčastnenými stranami. Aj preto na Slovensku minulého roku uzrel svetlo sveta Elektronický stavebný denník, ktorý sme až doteraz mohli mnohým zahraničným krajinám len ticho závidieť.

Prelomová aplikácia

Elektronický stavebný denník je jednoduchá online aplikácia, ktorá stavebníkom umožňuje vytvoriť komplexný stavebný denník v elektronickej podobe. Stavbyvedúci dokážu jediným kliknutím exportovať, poslať či dokonca vytlačiť konkrétnu činnosť. Denník eviduje všetky denné záznamy, fotodokumentáciu, dodávku materiálov a tiež veľmi dôležitú dochádzku pracovníkov. Denné záznamy si môžete pomocou kalendára listovať a editovať od začiatku výstavby až po jej ukončenie. Systém poľahky zaznamená či už to ľahšie alebo náročnejšie kontroly, merania a ďalšie mimoriadne udalosti. Pomocou aplikácie máte tiež jedinečnú možnosť nahrávať dokumenty k stavbe v požadovanom formáte, pričom celý priebeh stavebných prác viete sledovať prakticky kedykoľvek.

Inovatívny, prehľadný, online

I keď Elektronický stavebný denník v podobe softvérovej aplikácii momentálne nemá na našom trhu žiadnu konkurenciu, je aj tak v neustálej inovácii. Aplikácia bola len nedávno doplnená o exporty a importy zoznamov stavebníkov, strojov či dodávateľov. Momentálne prebieha snaha o zefektívnenie harmonogramu stavebných prác a do budúcna je tiež naplánované zdokonalenie dodávky materiálov či zabezpečenie komunikácie s inými stavebnými službami. Ďalšia devíza aplikácie je ukrytá v prehľadnom systéme, ktorý je pre užívateľov rýchly a ľahko ovládateľný. Okrem toho denník zabezpečí plynulý vstup do systému aj vtedy, keď bude stavbyvedúci „off-line“. Akonáhle sa stavebník pripojí na internet, všetky informácie sa mu kompletne synchronizujú.

„Zabijem bobra, zachránim strom?“… Kdeže!

Nech už bude stavbyvedúci pracovať na akejkoľvek činnosti, dokáže s developerom odkomunikovať každú zmenu. Mobilným telefónom vie stavebník odfotografovať požadovanú situáciu, ktorú následne priloží do stavebného záznamu. Vďaka aplikácii tak každý člen tímu vie, čo sa práve na stavenisku deje. Okrem základných výhod nemôžeme opomenúť, akým výrazným spôsobom aj táto aplikácia prispieva k celosvetovému trendu záchrany našich lesov. Približne 45 % kancelárskeho odpadu vyprodukovaného za rok v kancelárii tvorí obyčajný papier, ktorý sa vyrába práve z kvalitných drevín.

Je jasné, že takéto vysoké percento spotreba papiera v stavebníctve nikdy nedosiahne, no zásluhu na šetrení blahodarného kyslíka Elektronický stavebný denník určite má. Netlačte preto už viac zbytočne veľké množstvo dokumentov ale pozrite si informácie priamo v mobile či tablete. Záujemca má momentálne možnosť vyskúšať elektronický stavebný denník prvých 30 dní úplne zadarmo a až následne, ak so službou bude spokojný, si môže zakúpiť licenciu na dlhodobé využívanie.