BIM vie až o desatinu znížiť stavebné náklady. Aj napriek tomu sa nevyužíva. Čo by to mohlo zmeniť?

BIM vie až o desatinu znížiť stavebné náklady. Aj napriek tomu sa nevyužíva. Čo by to mohlo zmeniť?
9. júla 2019 Patrik Boďo

Digitalizácia zmenila biznis bánk, priemysel, ale aj mnohé iné súčasti života. Naplno prenikla aj do oblasti stavebníctva a zasahuje celý životný cyklus budov od plánovania, projektovania až po ich správu. Nástroj, v ktorom sa koncentruje to najlepšie z nových technológií, má názov Building Information Modeling. V mnohých vyspelých krajinách BIM vďaka nesporným výhodám prerazil naplno, na Slovensku tento systém funguje stále ako v lete na saniach.

O čo vlastne ide?

Človek si odjakživa snaží čo možno najviac uľahčiť prácu. Vytvára nástroje, vynálezy aj rôzne prešpekulované postupy, aby si zložité veci prispôsobil svojim ideálnym potrebám. Presne takto zmýšľame aj u nás, vďaka čomu vedia stavebníci pomocou elektronického stavebného denníka omnoho efektívnejšie reagovať a hlavne evidovať vzniknuté situácie na stavbe. Poďme už ale späť k dnešnej téme. Digitalizácii sa totiž nevyhla ani oblasť projektovania. Projektovanie od svojich počiatkov postúpilo od škíc, cez ručné kreslenie výkresov, ku dnes všade používanému 2D CAD projektovaniu. Ďalší míľnik a prelom nastal s príchodom BIM.

Termín Building Information Modeling, teda informačné modelovanie budovy, sa po prvý raz použil v roku 2002. Ide o proces, ktorý zahŕňa vytváranie a správu digitálnych reprezentácií fyzických a funkčných charakteristík stavieb a miest. Modely BIM sú súbory obsahujúce vhodné údaje, ktoré slúžia na podporu rozhodovacieho procesu pri výstavbe a údržbe budov.

Je treba si však uvedomiť, že BIM nie je počítačový program, ako sa môže zdať. Nie je to ani 3D model budovy, ktorý je len súčasťou. V BIM sa nachádza akýsi postup či súhrn informácii. Takéto informácie sú zásadné pre efektívnejšie rozhodovanie o návrhoch, vytváranie presnej stavebnej dokumentácie, predpovedanie prevádzkových vlastností, odhadovanie nákladov a plánovanie výstavby. Čiže už nejde iba o 3D model budovy, ale 4D, 5D až XD model.

Dostupnosť, rýchlosť, ekonomickosť

Využitie BIM spôsobuje zásadnú zmenu v stavebníctve. V systéme tvoria všetci zúčastnení výstavby jednoliaty tím a už od prvých fáz návrhu spolupracujú a vymieňajú si potrebné informácie. Podstatné tiež je, že všetky zmeny sú automaticky koordinované v priebehu celého projektového cyklu.

Správne zaobchádzanie s informáciami o budove s použitím BIM môže viesť k podstatným úsporám, a to od návrhu, cez výstavbu, až po údržbu. Podľa prieskumu Stanford University Center for Integrated Facilities Engineering, ktoré skúmalo 32 rôznych projektov využívajúcich metódu BIM, okrem iného vyplynulo, že bolo odstránených až 40 % nákladov mimo rozpočtu, pričom bolo zaznamenané 80 % zníženie času potrebného na vytvorenie odhadu nákladov. Projekčný čas bol znížený v priemere o 7 %.

Pod Tatrami „hudba“ budúcnosti

Rýchla dostupnosť informácií, efektívnejšie plánovanie, ekonomickejšia modernizácia či presný a podrobný prehľad prevádzkových výdavkov. Výhody BIM ocení nielen architekt a projektant budovy, ale najmä budúci užívateľ, ktorý dostane za svoje peniaze kvalitne zhotovenú budovu so zabezpečením optimálne fungujúceho facility managementu.

Aj napriek tomu je Slovensko z hľadiska aplikácie BIM modelu priemernou krajinou, pričom architekti a projektanti používajú model zväčša len na prezentačné účely. Riešením tohto stavu môže byť zatiaľ len presviedčanie investora pre použitie modelu BIM najmä pre prípravu realizačných projektov, aj za cenu zvýšených nákladov na projektové práce, ktoré sa zdatnému investorovi niekoľkonásobne vrátia pri príprave a realizácii ako aj užívaní stavby. Je nad slnko jasnejšie, že jedine podporou prípravy stavieb pomocou BIM sa Slovensko môže zaradiť medzi krajiny, ktoré realizujú výstavbu tým najvyspelejším spôsobom.

Zdroj: trendkonferencie.sk, vpudeco.sk, architektura-stavieb.k2projekt.sk, atpjournal.sk
Foto: istockphoto.com, buildipedia.com