Aj napriek zmenám ostanú hypotéky v kurze

Hypotéka na dom je vo väčšine prípadov jedinou možnosťou mladých, ako si zabezpečiť vlastnú strechu nad hlavou. Rýchly rast zadlženosti domácností však podnietil inštitúcie pristúpiť k zmenám, ktoré to mladým ešte o niečo sťažili.

Aj napriek zmenám ostanú hypotéky v kurze
7. februára 2019 Patrik Boďo

Minuloročné legislatívne zmeny sa dotkli poskytovania všetkých typov úverov a nevyhli sa ani hypotéke pre mladých. Tá bude síce dostupná záujemcom naďalej aj v roku 2019, aby ste ju však získali, podstúpite prísnejšie posudzovanie.

Prvá zmena, ktorá platí od 1. júla 2018, je nastavenie stropu zadlženosti žiadateľa alebo domácnosti voči ročnému disponibilnému príjmu. Tento parameter zastropoval celkovú úverovú zadlženosť. Strop bol stanovený na 8-násobok čistého ročného príjmu, pričom do celkovej zadlženosti žiadateľa alebo domácnosti sa započíta už aj novoposkytovaný úver a tiež súčet zostatkov existujúcich splátkových úverov, kreditných kariet alebo kontokorentov.

Komplikáciou pri získaní úveru môže byť aj skutočnosť, že banky prestali poskytovať 100 % hypotéky a od júla začali postupne znižovať podiel úverov s 80 % LTV (LTV = pomer požičiavanej sumy k hodnote kupovanej nehnuteľnosti). Jednoducho povedané, žiadateľ o úver nedostane plnú sumu z hodnoty kupovanej nehnuteľnosti a vzniknutý rozdiel bude musieť pokryť z vlastného vrecka. Opatrenia sa dotkli aj finančnej rezervy, ktorá musí žiadateľovi o úver ostať k dispozícii po odpočítaní všetkých splátok a výdavkov. 

Hypotekárne úvery, napriek zmene pravidiel a viacerým komplikáciám, zostanú podľa názoru bankových produktových manažérov najviac využívanou alternatívou financovania výstavby rodinného domu aj naďalej.

Zdroj: eurolineslovakia.sk
Foto: istockphoto.com