Ochrana súkromia

Ochrana súkromia

Ochrana Vašich dát pred zneužitím, stratou, odcudzením či poškodením je našou hlavnou prioritou. Pravidelne sa podrobujeme testom, ktoré majú za úlohu odhaliť prípadné nedostatky v zabezpečení. Bezpečnosť berieme veľmi vážne, vážime si dôveru klientov Elektronického stavebného denníka.

1

Spravovanie informácií

Keď sa zaregistrujete na ESD, môžme vás požiadať o informácie, ako napríklad vaše meno, názov firmy, emailovú adresu, fakturačné údaje. Tieto informácie sú používané výhradne pre správnu funkčnosť aplikácie, potreby fakturácie a klientskej podpory. V žiadnom prípade ich bez výslovného súhlasu užívateľa nezdieľame s tretími stranami.

2

Ukladanie údajov

Ukladáme emailové adresy používateľov, ktorí s nami komunikujú emailom. Agregujeme informácie o tom, ktoré stránky si u nás naši návštevníci pozerajú, a tiež informácie, ktoré nám naši užívatelia slobodne poskytnú (napr. odpovede na otázky v prieskume). Tieto dáta využívame na zlepšenie našich produktov a služieb a v žiadnom prípade ich nezdieľame ani nepredávame tretím stranám, s výnimkou prípadov, kedy je sprístupnenie týchto údajov nevyhnutné pre vyšetrovanie alebo prevenciu trestnej činnosti, či v iných prípadoch vyžadujúcich zákonom.

3

Cookies

Cookie je malý textový reťazec, ktorý často obsahuje anonymný identifikátor, ktorý je zaslaný vášmu prehliadaču našou webstránkou a uložený na pevnom disku vášho počítača.

Cookies sú nevyhnutné pre správnu funkčnosť ESD. Používame Cookies na uloženie informácií o práve prebiehajúcom spojení. Nie sú v nej uložené žiadne dáta, ktoré by sa dali akýmkoľvek spôsobom zneužiť.

Otázky?

Neváhajte nás kontaktovať.