Časté otázky

Časté otázky

Potrebujete poradiť? Ak tu svoju odpoveď nenájdete, radi Vám pomôžeme.

Pri vstupe do denníka vypisuje „V tento deň denník ešte neexistoval“.

Za prvý deň začiatku prác na stavbe sa berie deň vytvorenia stavby Elektronického stavebného denníka®. Ak ste s prácami na stavbe začali skôr, ako ste si vytvorili Elektronický stavebný denník®, je potrebné si termín začatia výstavby posunúť. Zmeniť termín začatia prác je možné v Nastavenia / Zoznam stavieb, kde si vyberiete konkrétnu stavbu a v karte Základné informácie máte políčko Dátum začatia výstavby, ktorý môžete kedykoľvek upraviť.

V základných informáciách ste pridali osobu, no neprišiel jej e-mail s prihlasovacím heslom.

Osoby pridávané v základných informáciách majú len informatívny charakter. Títo účastníci výstavby sa nachádzajú v položke Informácie o stavbe, ktorú si môžete pozrieť v denníku, a ktorá je súčasťou vyexportovaného Elektronického stavebného denníka®. Pokiaľ chcete pridať užívateľské konto, nasmerujte sa na Nastavenia / Zoznam stavieb, kde si vyberte konkrétnu stavbu, pričom v karte Užívateľské kontá môžete vytvárať nové účty a pridávať im jednotlivé práva. Pridanej osobe bude následne doručený email s prístupom do elektronického stavebného denníka.

Pridali ste pracovníkov, ale v exporte Vám ich nevypísalo.

Zoznam a pridávanie pracovníkov nájdete v Nastavenia / Zoznam stavieb, kde si vyberiete konkrétnu stavbu, pričom v karte Pracovníci sa nachádza zoznam a možnosť pridania nových pracovníkov. Pokiaľ pri exporte Elektronického stavebného denníka® neboli pracovníci vyexportovaní, je potrebné skontrolovať stav pracovníkovv záložke Pracovníci. Nezabúdajte každý deň označovať pracovníkov, ktorí v tento deň pracujú.

Čo znamená „Uzamykanie denníka“.

Stavebník má možnosť uložiť a uzamknúť denník po ukončení pracovného dňa, v inom prípade to denník urobí automaticky. Uzamknúť denník znamená, že dni od začatia stavby až po deň, v ktorý ste denník uzamkli, budú nemenné, možné len k prezeraniu a exportu.

Ako uzamknúť denník?

Elektronický stavebný denník® ponúka dve možnosti uzamykania a to automaticky (po 24 hod/48 hod), alebo manuálne. Manuálne ho uložíte po kliknutí na tlačidlo Trvalo uložiť denník a od tohto dátumu budú všetky záznamy nemenné. Nastavenie uzamykania denníka nájdete v Nastavenia / Zoznam stavieb, kde si vyberiete konkrétnu stavbu, pričom v karte Základné informácie je položka Uzamykanie denníka.

Uzatvorenie denníka.

Uzatvorenie denníka nájdete v sekcii Nastavenia / Zoznam stavieb, kde si vyberiete konkrétnu stavbu. V karte Základné informácie je tlačidlo Uzatvoriť denník Po jeho odkliknutí sa celý denník uzamkne.

Nastavenie pracovnej doby.

Pracovná doba sa nastavuje pre všetkých pracovníkov v sekcii Nastavenia / Zoznam stavieb, kde je potrebné vybrať konkrétnu stavbu a v karte Pracovníci“ sa nachádzajú všetky dni v týždni, kde si viete nastaviť východiskovú pracovnú dobu pre ktoréhokoľvek pracovníka v konkrétny deň.

Nejdú nahrávať fotografie, pretože sú väčšie ako 3MB.

Pridávanie fotografií je možné len v prípade, že je fotografia menšia ako 3MB.

Ako si nastaviť účet?

Ako si zmeniť heslo?

Ako pridať účet?

Ako exportovať?