Bezpečnosť a zálohovanie

Bezpečnosť a zálohovanie

Ochrana Vašich dát pred zneužitím, stratou, odcudzením či poškodením je našou hlavnou prioritou. Pravidelne sa podrobujeme testom, ktoré majú za úlohu odhaliť prípadné nedostatky v zabezpečení. Bezpečnosť berieme veľmi vážne, vážime si dôveru klientov Elektronického stavebného denníka®.

Firewall

Všetky údaje uložené vo Vašom Elektronickom stavebnom denníku® sú uložené a chránené najmodernejšími Firewallmi, ktoré sa starajú o bezpečnosť a príp. hrôzy z internetu.

Záložné servery

Údaje súvisiace s Vašim Elektronickým stavebným denníkom® sú uložené na viacerých serveroch. To znamená, že v prípade akéhokoľvek zlyhania alebo nešťastia budú dáta Vášho elektronického denníka stále prístupné.

Šifrovanie dát

Informácie, ktoré ste nám poskytli a ktoré sú prenášané medzi Vašim počítačom a našim systémom sú chránené 256-bitovým kľúčom. Podobným ako využívajú banky.

Penetračné testy

Elektronický stavebný denník® sa neustále snažíme udržiavať čo najbezpečnejší. Preto systém precháza testami, ktoré majú overiť všetky bezpečnostné aspekty. V prípade nájdenia pochybenia je tento nedostatok okamžite odstránený.

Zálohovanie údajov

Vaše dáta sú automatický duplikovné do niekoľkých databáz s archiváciou 2 roky. Dokážeme tak preventívne predchádzať akejkoľvek strate alebo poškodeniu údajov.

Tím odborníkov

O bezpečnosť, rýchlosť, stabilitu a funkcionalitu Elektronického stavebného denníka® denno-denne zabezpečuje vlastný tím profesionálov, ktorí vedia upraviť funkcionalitu a chod denníka aj podľa vašich požiadaviek.

Poškodený počítač?

V prípade odcudzenia alebo poškodenia Vášho počítača, či napadnutia vírusom sa s údajmi uloženými v Elektronickom stavebnom denníku® nič nestane, kedže prihlásiť sa viete z akéhokoľvek zariadenia s pripojením na internet. Môžete tak hneď plynulo pokračovať vo svojej práci.